messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 09 สมบูรณ์
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อ 09
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
find_in_page รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน อบต.กุสุมาลย์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อบต.กุสุมาลย์ สมบูรณ์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.กุสุมาลย์ ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 310
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน (เมษายน-กันยายน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 285
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 287
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
ประกาศ การรายงานผลการปฏิบัติงานรองที่ 1 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 314
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563 ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 282
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 288
1 - 20 (ทั้งหมด 51 รายการ) 1 2 3