messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 folder ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดวันประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
แต่งตั้งคณะกรรมการศููนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ (One Stop Service) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview42

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview53
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview72
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview73
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาซผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2565) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview121
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำปี 2565 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค. poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview194
ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview191
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง การจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview293
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview290

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม