องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ที่ตั้ง 63 หมู่ที่ 10 บ้านกุสุมาลย์ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร 042-769165


สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 73
folder งานกิจการสภา อบต.กุสุมาลย์
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 4 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (นายก) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ผู้ใหญ่บ้าน) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ส.อบต.) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file รายงานการประชุมสภา สมัยแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
insert_drive_file เชิญประชุมสภา สมัยแรก (กำนัน ผญบ.) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22 |
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
(วาธินี ปัญญาประชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์
โทร : 0895692516
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง