องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 องค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์
อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร
แข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลกุสุมาลย์ (3 ภาพ)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลตัวอย่าง จัดงานแข่งกีฬาต้านยาเสพติดตำบลตัวอย่าง ณ สนามกีฬาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรัก ความสมัครสมาน สามัคคี ส่งเสริมให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรกับประชาชนในพื้นที่
ผู้โพส : admin